Privacy statement

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

A. Privacy?

i. Cablon Medical neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
ii. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
iii. In de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens is Cablon Medical een zo genaamde: verantwoordelijke.

2. Een overzicht van de persoonsgegeven die wij verwerken:

A. Van u als klant
i. Voor- en achternaam
ii. Telefoonnummer
iii. E-mailadres
iv. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.
v. Locatiegegevens
vi. Gegevens over uw activiteiten op onze website
vii. Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A. Minderjarigen

i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Cablon Medical kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
B. Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.

i. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cablon.nl. Wij zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.

4. Waarom en hoe lang wij gegevens nodig hebben.

A. Cablon Medical verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

i. U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. U een factuur of offerte toe te sturen;
iii. U onze nieuwsbrief met aanbiedingen te kunnen toesturen en tot slot;
iv. Analyseert Cablon Medical uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

B. Hoe lang we gegevens bewaren

i. Cablon Medical zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is in alle gevallen maximaal 2 jaar na het laatste contact.

5. Delen met anderen

A. Geen verkoop

i. Cablon Medical verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
ii. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cablon Medical blijft verantwoordelijk.

6. In kaart brengen van websitebezoek

A. Cookies

i. Cablon Medical gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
ii. Cablon Medical gebruikt verschillende soorten cookies:

A.1.a. Met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en ze helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website en dienstverlening via de website optimaliseren.
A.1.b. Daarnaast plaatsen we cookies van website van derden, die kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Social Media. Door middel van de zogenaamde Social Media “buttons” op onze website kan er op maat gemaakte content en advertenties worden aangeboden.

B. Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt

i.  U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u ons uiteraard contacten.

7. Google Analytics

A. Google

i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Cablon Medical heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.
B. Anonimiseren

i.  Cablon Medical heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Uw rechten

i. U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
ii. Heeft u vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@cablon.nl
iii. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
iv. Cablon Medical zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

9. Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

A. SSL

i. Om u als klant te beschermen, gebruikt Cablon Medical veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn, dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

B. Hoe herkent u de beveiliging?

i. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie u een slotsymbool rechtsonder in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

10. Beveiliging

Cablon Medical neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@cablon.nl.