Accessoires

In de praktijk zien we regelmatig dat mensen zich niet altijd volledig bewust zijn wat straling voor een schade (op lange termijn)  kan toebrengen. Door voorlichting, het aanbieden van stralingsbeschermende kleding, meters en andere radiologie accessoires willen wij u een zo veilig mogelijke werkomgeving bieden. Op deze pagina kunt u een aantal radiologie accessoires waaronder waarschuwingstickers, keuringsstickers voor stralingsbeschermende kleding, loodletters,  positionerings kussens en beenondersteuner voor patiënten.

Waarschuwingsstickers divers

De waarschuwingsstickers zijn er voor bedoeld om personeel, bezoekers en patiënten op de hoogte te stellen dat men bijvoorbeeld een stralingsruimte betreedt waarbij veiligheidsmaatregelen dienen te worden genomen. Straling kan onbeschermd schade veroorzaken.

Waarschuwingssticker zwangerschap

Deze waarschuwingssticker zwangerschap is bedoeld om medisch personeel, patiënten en bezoekers op de hoogte te stellen dat straling schadelijk is voor zwangere vrouwen en daarom de stralingsruimte niet mogen betreden.

Waarschuwingssticker ioniserende straling

Straling wordt in de medische wereld gebruikt voor verschillende doeleinden: om anatomie en pathologie in beeld te brengen en zelfs om te genezen. De waarschuwingssticker ioniserende straling is bedoeld om personeel en patiënten op de hoogte te stellen dat men een stralingsruimte betreedt waarbij veiligheidsmaatregelen dienen te worden genomen. Ioniserende straling kan onbeschermd schade veroorzaken.

Loodschort keuringssticker & tag

Om de kwaliteit en veiligheid van stralingbeschermende kleding, bijvoorbeeld van een loodschort of rok/ vest combinatie, te kunnen waarborgen is het belangrijk dat de kleding jaarlijks wordt gecontroleerd. Door middel van de keuringssticker & tag kan er gemakkelijk voor worden bijgehouden wanneer de stralingsbeschermende kleding met doorlichting is gecontroleerd.

Positioneringskussens

Bij het maken van een goed te beoordelen röntgenfoto, is het goed positioneren van een patiënt essentieel. Een goed hulpmiddel om een patiënt juist te positioneren zijn de multipurpose positioneringskussens.

Axil beenondersteuner

Vaak is het lastig voor mensen die onlangs een heupoperatie hebben gehad om voor de röntgenfoto het been omhoog te houden. De Axil beenondersteuner is een stabiel hulpmiddel voor axiale prognoses tijdens het röntgenonderzoek van de heup. Het biedt een stevige ondersteuning van de voet.

Loodletters

Ondanks de huidige techniek zijn loodletters nog steeds een handig hulpmiddel. Loodletters zijn verkrijgbaar als losse loodletters, aan een ketting of als clip.