Lap Lasersystemen

Al meer dan dertig jaar worden LAP lasersystemen gekenmerkt door geavanceerde technologie en kwaliteit en hoogwaardig design. Het hoge niveau van excellentie heeft LAP tot wereldmarktleider gemaakt op het gebied van uitlijning van de patiënt bij bestralingstherapie.

Nauwkeurige patiëntmarkering, accurate planning en exacte positionering zijn sleutelfactoren voor een succesvolle behandeling. Patiëntmarkering vindt plaats tijdens CT-gebaseerde virtuele simulatie en is van groot belang voor reproduceerbare positionering van de behandeling op de linac.