APOLLO

Home » APOLLO

Omschrijving:

APOLLO-lasers worden gebruikt voor nauwkeurige en reproduceerbare positionering van radiotherapiepatiënten. Na op beeldvorming gebaseerde planning door middel van CT of MRI wordt de patiënt gepositioneerd op een lineaire versneller. De laserlijnen projecteren de coördinaten van het linac-isocenter op de huid van de patiënt, waardoor een tot op de millimeter nauwkeurige uitlijning met de CT/MRI mogelijk is. Bovendien zijn de lasers een fundamenteel onderdeel voor kwaliteitsborging. Ze dragen bij aan de precieze oriëntatie van het fantoom, om zo groot mogelijke meetnauwkeurigheid te bereiken.

Het APOLLO-systeem heeft drie (optioneel vier) lasers voor de coronale, sagittale en transversale lichaamsvlakken. Laserkleur, laserlijn en/of kruislaser en montageopties kunnen worden aangepast aan de individuele ruimtelijke situatie. De optionele vierde laser voorkomt mogelijke schaduwvorming voor de linac-gantry

Kenmerken:

  • Drie vaste kruislijnlasers vanaf de boven- en zijkanten
  • Verschuiving van de tafel is mogelijk door deze te verplaatsen
  • Op afstand bedienbare laserinstelling
  • Laserkleur: rood, groen en blauw
  •  Montage op basis van individuele behoeften
  •  Ruimtelijke planning door middel van pre-installatieservice

Geschikt voor:

CT, PET/CT