Proclaimer

1. Algemeen

i.  Cablon Medical verleent u hierbij toegang tot www.cablon.nl (“de Website”) en nodigt u uit om de door ons aangeboden informatie en diensten af te nemen.
ii. Cablon Medical kan op deze website op elk moment de inhoud aanpassen of onderdelen verwijderen. Aan u als bezoeker zullen wij daar niets steeds een specifieke mededeling over doen.

2. Beperkte aansprakelijkheid

A. Zorgvuldigheid

i. Cablon Medical  werkt hard om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mocht u stuiten op een onjuistheid dan horen wij dat graag via info@cablon.nl.

B. Geen garantie

i. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

C. Bij prijzen of aanbiedingen

i. In het bijzonder zijn eventuele prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Cablon Medical zal voor eventuele gevolgen van dergelijke fouten geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ook komt er geen overeenkomst tot stand op basis van dergelijke fouten.

D. Bij hyperlinks

i. Voor op de Website opgenomen  hyperlinks naar websites of diensten van derden zal Cablon Medical geen aansprakelijkheid aanvaarden. Uiteraard geldt ook hierbij de zorgvuldigheid onder punt A van dit artikel.

3. Auteursrechten

A. De rechten zijn van Cablon Medical

i.  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op de Website liggen bij Cablon Medical
ii.  Een werk van Cablon Medical gebruiken kan, maar dan alleen onder de volgende voorwaarden:

B. Toestemming
i.  Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Cablon Medical.
ii. Dit geldt natuurlijk niet voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Dit is uw recht om onze materialen op een passende wijze, met bronvermelding dus, te citeren.

4. Overig

A. Wijzigingen
i. Deze proclaimer kan wijzigen. Cablon Medical zal hierover wanneer mogelijk een mededeling doen op de website.

B. Vragen
i. Cablon Medical  staat altijd open voor al uw vragen. Heeft u een algemene vraag of een vraag over deze proclaimer, neem dan contact op via: info@cablon.nl.

C. Versie
i De huidige versie is 1.0. d.d. 08/06/18