Proclaimer

1. Algemeen

i.  Cablon Medical BV verleent u hierbij toegang tot www.cablon.nl (“de Website”) en nodigt u uit om de door ons aangeboden informatie en diensten af te nemen.
ii. Cablon Medical BV kan op deze website op elk moment de inhoud aanpassen of onderdelen verwijderen. Aan u als bezoeker hoeven wij daar geen mededeling over te doen.

2. Beperkte aansprakelijkheid

A. Zorgvuldigheid

i. Cablon Medical BV werkt hard om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mocht u stuiten op een onjuistheid dan horen wij dat graag via info@cablon.nl.

B. Geen garantie

i. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

C. Bij prijzen of aanbiedingen

i. In het bijzonder zijn eventuele prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Cablon Medical BV zal voor eventuele gevolgen van dergelijke fouten geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ook komt er geen overeenkomst tot stand op basis van dergelijke fouten.

D. Bij hyperlinks

i. Voor op de Website opgenomen  hyperlinks naar websites of diensten van derden zal Cablon Medical BV geen aansprakelijkheid aanvaarden. Uiteraard geldt ook hierbij de zorgvuldigheid onder punt A van dit artikel.

3. Auteursrechten

A. De rechten zijn van Cablon Medical BV

i.  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op de Website liggen bij Cablon Medical BV
ii.  Een werk van Cablon Medical BV gebruiken kan, maar dan alleen met:

B. Toestemming
i.  Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Cablon Medical BV.
ii. Dit geldt natuurlijk niet voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Dit is uw recht om onze materialen op een passende wijze, met bronvermelding dus, te citeren.
4. OVERIG

A. Wijzigingen

i. Deze proclaimer kan wijzigen.
B. Vragen

i. Cablon Medical BV staat altijd open voor al uw vragen. Heeft u een algemene vraag of een vraag over deze disclaimer, neem dan contact op via: info@cablon.nl.