Disclaimer

Disclaimer

1. Algemeen

 1. Cablon Medical B.V. verleent u hierbij toegang tot www.cablon.nl (“de Website”) en nodigt u uit gebruik te maken van de aangeboden informatie en diensten.
 2. Cablon Medical B.V. kan op elk moment de inhoud van deze website aanpassen of onderdelen verwijderen. Wij zullen u verder niet informeren over veranderingen binnen de Website.

2. Beperking van aansprakelijkheid

A. Zorgvuldigheid

 1. Cablon Medical B.V. streeft er naar de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mocht u onjuistheden tegenkomen, laat het ons dan weten via info@cablon.nl.

B. Geen garantie

 1. De materialen op de Website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

C. Hyperlinks 

 1. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaardt Cablon Medical B.V. nimmer aansprakelijkheid.

3. Auteursrechten

A. De rechten berusten bij Cablon Medical B.V.

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot materialen op de Website berusten bij Cablon Medical B.V..
 2. Materialen van Cablon Medical B.V. kunnen alleen worden gebruikt met goedkeuring van
  Cablon Medical B.V. zoals onder 3.B uitgelegd.

B. Goedkeuring

 1. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is alleen toegestaan ​​na uitdrukkelijke toestemming van Cablon Medical B.V.
 2. Dit geldt uiteraard niet voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Het is uw recht om ons materiaal op gepaste wijze te citeren, d.w.z. met bronvermelding.

4. Diversen

A. Wijzigingen

 1. Cablon Medical kan deze disclaimer aanpassen

B. Vragen

 1. Cablon Medical B.V. is altijd bereikbaar voor al uw vragen. Heeft u een algemene vraag of een vraag over deze disclaimer, neem dan contact op met info@cablon.nl.

C. Versie

 1. Laatste update: 30-05-2023