Persbericht: Nieuwe innovatieve biometrische patiëntenidentificatie

Handpalmscan bij Radiotherapiegroep

Betrouwbare patiëntidentificatie is cruciaal binnen de radiotherapie, net als elders in de zorg. Hiervoor bestaan al tal van, vaak handmatige, controles. Bestralingsinstituut Radiotherapiegroep en medische productenleverancier Cablon Medical zetten samen nog een stap voorwaarts met de handpalmscan, gekoppeld aan de versneller.

Vergelijking biometrische meetmethoden
Na veel onderzoek is gekozen voor een speciale scanner die het vaatbed meet. Dit bloedvatenpatroon is voor elke persoon uniek. Een handpalmscan is nóg nauwkeuriger dan identificatie op basis van andere biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk of een irisscan. De ‘false acceptance rate’ ligt bij de handpalmscan 100 keer lager dan bij een vingerafdrukscan.

Daarnaast is een handpalmscan breder toepasbaar, omdat hij voor alle patiënten geschikt is. Zo heeft medicatie geen invloed bij de handpalmscan, terwijl een vingerafdruk, bijvoorbeeld onder invloed van chemotherapie, zelfs tijdelijk kan verdwijnen. Bovendien werkt de handpalmscan contactloos, waardoor bijvoorbeeld vochtige handen of vervorming door te hard drukken geen invloed hebben.   Het scannen van een handpalm werkt ook het snelst. Dit is belangrijk aangezien de nieuwe identificatie methode meer dan 50.000 keer per jaar uitgevoerd gaat worden.

Procedure
Inschrijven 
De nieuwe procedure zal zijn dat de patiënt zich bij de balie meldt om ingeschreven te worden. Daarbij worden beide handen gescand. De scan wordt als een versleutelde code opgeslagen in het systeem en onlosmakelijk verbonden met de patiënt.

Behandelen
Als de patiënt bij een volgend bezoek op de behandeltafel ligt, wordt de voor hem of haar berekende bestraling klaargezet. Ter plekke wordt dan een hand van de patiënt gescand. De scanner is draagbaar, waardoor het gemakkelijk is om patiënten nauwkeurig en snel te identificeren. Pas als de identificatie positief is kan het bestralingstoestel gestart worden.

Naast deze procedure voor inschrijven en behandelen wordt er nog gewerkt aan de ontwikkeling van een module voor de wachtruimte en het afsprakensysteem.

Praktijktest
De methode is intern uitgebreid getest door Radiotherapiegroep en fabrikant Cablon Medical. De praktijktest met de  eerste patiënten is gestart. Zo kan – op kleine schaal – beoordeeld worden of alles ook in de praktijk werkt zoals verwacht wordt. Na de  praktijktest  zal de handpalmscan voor alle patiënten van Radiotherapiegroep ingezet gaan worden. De handpalmscan zal in de nabije toekomst voor alle ziekenhuizen beschikbaar gesteld worden.